Watergewenning voor baby's en peuters

Datum

22 sep 2023 - 1 dec 2023

Locatie

Tienen (3300)

Voor wie?

Organisatie

Omnisport GSF-Tienen
 
Voor wie ?
·                Elke baby van 6 maand tot de peuterleeftijd van 2,5 jaar
·                Indien mogelijk eerst uw huisarts of kinderarts raadplegen
 
  • Ook voor 2 ½- , 3 ½ jarigen voorzien wij een lessenreeks met als doelstelling het aanleren van drijven, ademhalingsoefeningen en de eerste aanzet tot beenbewegingen in het water. Ideaal overgang naar het leren zwemmen! (groep 3: 19u00 tot 19u30)
 
 
Hoe verloopt een lessenreeks?
De lessen vinden plaats in een rustig en klein zwembad, diepte 1,10 m en in een watertemperatuur van 30°.
Kleedkamers en sanitair zijn aanwezig. Aankleedkussens dienen meegebracht te worden.
Twee ervaren en geschoolde lesgeefsters begeleiden de lessenreeks en geven voortdurend aanwijzigingen en tips.
Elke les duurt 30’, één van de ouders gaat mee in het water, samen met het kind.
 
Praktische informatie?
Schrijven zich in voor de lessenreeks en betalen het deelnamebedrag OP VOORHAND op rekeningnummer BE79 9793 9158 2133 van Alain Verheyden. De inschrijving is PAS definitief na ontvangst lesgeld.
Bovendien bezorgen wij , na betaling van het lidgeld en op aanvraag, een attest dat je bij de mutualiteit kan inbrengen voor een tussenkomst in de aansluitingskosten .
 
Wat ?
10 lessen van een half uur
 
Waar ?
In het instructiebad van het stedelijk zwembad Tienen de Blyckaert
 
Wanneer ?
Telkens op vrijdag, dit op volgende data:  Start op 22 september , nadien 29 september, 6 - 13 –  20 - 27 oktober; 10 – 17 – 24 november; 1 december 2023.
Groep 1: 18u00 tot 18u30, Groep 2: 18u30 tot 19u00, Groep 3: 19u00 tot 19u30
 Geen les op 3 november!
Prijs?  LESGELD (verzekering ouder en kind inbegrepen):   
           leden Gezinsbond of Gezinssport Vlaanderen:       75 euro       
           niet leden:                                                               85 euro
INKOMGELD ZWEMBAD INBEGREPEN VOOR 1 ouder en kind       
 
Inschrijvingstrookje opsturen naar:
Alain Verheyden
Vianderstraat 15
3300   Tienen
(0468)12 47 74  – 016/81 91 85
alain.verheyden1@gmail.com
 OOK BIJ OMNISPORT GSF-TIENEN:
MULTIMOVE  vanaf 4 j.
in de Sporthal, Houtemveld, 3300 TIENEN
InfoFOON: Alain Verheyden
 
Ø --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namen van beide ouders of personen die kindje eventueel beurtelings begeleiden in zwembad                                                                                                         Geb.Datum                                       
………………………………. ………………….                                                 ………….
………………………………. ………………….                                                 ………….
 
Via welk kanaal kwam u in contact met onze club?…………………………………..
 
Email: …………………………………………….
 
Vaste telefoon of GSM: ………………………………………………
 
Deelnemende baby(‘s) of peuter(s
 
………………………………. ………………….                          ………….
 
…………………………………………………. ..                         ………….
 
Groep 1 of Groep2 of Groep 3 *( schrappen wat niet past)
 
Straat:…………………………………… Nr.:………………
 
Postcode: ………. Gemeente: ……………………………….
 
Lidnummer Gezinsbond: ………………. Of Gezinssport Vlaanderen: ………………
 
 
Gelieve deze GDPR-verklaring, ondertekend, terug te bezorgen VIA MAIL of op de eerste lesdag!
Privacyverklaring OMNISPORT GSF TIENEN - BESCHERMING VAN DE PRIVE-GEGEVENS :
 
Omnisport GSF Tienen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy
te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens.
Omnisport GSF Tienen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
➢ uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt. Het doel is informeren en communiceren van de activiteiten van onze club: Omnisport GSF Tienen.
➢ verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
➢ vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
➢ passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
➢ geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
➢ op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
➢ fotografische materiaal of informatie op de publiek toegankelijke media van
Omnisport GSF Tienen (voorbeeld website) onmiddelijk zullen
verwijderen indien hiervoor de vraag wordt gesteld.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht
een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Omnisport GSF Tienen vertegenwoordigd door Alain Verheyden
Vianderstraat 15  3300 TIENEN
Telefoon : 0468/157447
Ondergetekende: ……………………………………..
 
Ouder van: ……………………………………………
 
Datum: ………………………… Handtekening : ……………………………………….
 
 
 

Prijs

€ 75 leden Gezinssport Vlaanderen of Gezinsbond
€ 85 niet-leden

Contactpersoon

Naam

Alain Verheyden

E-mailadres

alain.verheyden1@gmail.com

Telefoonnummer

0468/12 47 74

Datum

22 sep 2023 (18:00) - 1 dec 2023 (19:30)

Locatie

Tienen (3300)

Voor wie?

Sfeerfoto's